Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” informuje, że rusza już 5 raz nabór wniosków w X edycji konkursu „DZIAŁAJ LOKALNIE”.


Program „Działaj Lokalnie” jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz DOBRA WSPÓLNEGO na terenie gmin wiejskich będących członkami Stowarzyszenia (Dmosin, Głowno, Miasto Głowno, Ozorków, Piątek, Stryków).


W ramach programu można pozyskać granty do 6000,00 zł na projekty mające na celu pobudzanie lokalnej aktywności. A łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 55 000 zł. Nabór wniosków rusza 8 kwietnia i potrwa do 9 maja 2017 r. Zaś realizacja projektów rozpocząć się może od początku czerwca a zakończyć 31 grudnia 2017 r. Wnioski są przyjmowanie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, wnioskiem i prezentacją umieszczonymi w zakładce „Do Pobrania”

Zajrzyjcie również na stronę www.dzialajlokalnie.pl