Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

Beata Wszołek-Lewandowska

Prezes Zarządu

Beata Wszołek-Lewandowska

512 594 417
prezes@polcentrum.pl

Anna Wielec

Wiceprezes Zarządu

Anna Wielec

42 719 90 64
anna@polcentrum.pl

Agnieszka Michalska

Członek Zarządu

Agnieszka Michalska

42 719 90 64
biuro@polcentrum.pl