Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM"

Beata Wszołek-Lewandowska
Prezes Zarządu

 42 719 90 64
prezes@polcentrum.pl

 

Anna Wielec
Wiceprezes Zarządu

 Agnieszka Michalska
Członek Zarządu

Szymon Lemański
Członek Zarządu

Roman Sularz
Członek Zarządu