Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM"

 

Anna Wielec
Prezes Zarządu

 42 719 90 64
prezes@polcentrum.pl

 

 Agnieszka Michalska
Wiceprezes Zarządu

Szymon Lemański
Członek Zarządu

Roman Sularz
Członek Zarządu